Search:      Site Map  İ  Home  
Home
About IGSNRR
News
Highlights
Research Departtments
Key Labs
Research
Personnel
Education
Coorperation
Publications
Journals
Library
Facilities
Hosted Societies
Eye on Chinese Geography
Contact Us
Links
    Professors  
 

  Research for Land Surface System

SHI Yulin ZHENG Du LIU Changming LI Xiubin GE Quansheng
XIA Jun LIANG Jiyang CHEN Baiming CAI Qiangguo SHAO Xuemei
XU Jiongxin ZHANG Hongye ZHANG Yili LI Guosheng LV Changhe
WU Shaohong SONG Xianfang LI Zhaoliang WANG Lili KANG Yuehu
CHEN Tongbin WANG Wuyi DONG Yunshe LUO Kunli YANG Linsheng
YAN Weijin LIANG Tao ZHENG Jingyun SHI Changxing WANG Lixin
YU Jingjie
 

  Research for Human-Land Systems

WU Chuangjun LU Dadao LIU Yi FAN Jie CHEN Tian
GAN Guohui DONG Suocheng FANG Chuanglin HUO Mingyuan JIN Fengjun
LIU Weidong LIU Yansui Cai Jianming XU Yong ZHANG Wenzhong
ZHANG Yifeng NIU Yafei GAO Xiaolu LU Qi LIU Shenghe
 

  Research for Ecosystem Network

YANG Hanxi LI Wenhua ZHAO Shidong OUYANG Hua YU Guirui
OUYANG Zhu ZHANG Xianzhou SUN Xiaomin MO Xingguo FAN Jiangwen
WANG Hongqing YU Qiang LUO Yi LI Shenggong WANG Huimin
 

  Research for Geoinformation Science

CHEN Shupeng SUN Jiulin LIU Jiyuan LI Huiguo YUE Tianxiang
ZHOU Chenghu LIU Gaohuan ZHUANG Dafang ZHONG Ershun LIU Chuang
ZHANG Baiping ZHU A-xing SHAO Quanqin WANG Jinfeng WANG Yingjie
QI Qingwen YANG Xiaohuan WANG Liming SONG Guanfu LU Feng
CHEN Rongguo
 

  Research for Resources Science

SUN Honglie CHENG Shengkui XIE Youyu FENG Zhiming XIE Gaodi
GU Shuzhong LI Lijuan ZHANG Lei HUANG Heqing SHEN Lei
WANG Limao YAO Zhijun ZHAO Jian'an JIA Shaofeng MIN Qingwen
 

  Research for Agricultural Policy

HUANG Jikun HU Ruifa ZHANG Linxiu
 
2007 Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS.